Ashrams

Amalagiri Ashram
Payyannur

Alphonsa Ashram
Parayanchery

Alverna Ashram
Sulthan Bathery

Assisi Ashram
Vadapuram

Padua Ashram
Perambra

Calvery Ashram
Nellipoyil

Gatsameny Ashram
Rayrome

Marymatha Ashram
Kokkada

Nazereth Ashram
Ambalathara

St. Antony's Ashram
Alathur

Padre Pio Ashram
Panamaram

Sevasadan
Pallikkunnu

Sevashram
Mele Chovva

Shanti Ashram
Kundayithodu

Snehasadan
Arimanal

Thapovanam
Melattur

Vimalagiri Ashram
Pattaram

St. Thomas Ashram
Kuttikol

St. Joseph Ashram
Vellarikundu