top of page

Ashrams

Amalagiri Ashram
Payyannur

Alphonsa Ashram
Parayanchery

Alverna Ashram
Sulthan Bathery

Assisi Ashram
Vadapuram

Padua Ashram
Perambra

Calvary Ashram
Nellipoyil

Gethsemane Ashram
Rayrome

Marymatha Ashram
Kokkada

Nazereth Ashram
Ambalathara

St. Antony's Ashram
Alathur

Padre Pio Ashram
Panamaram

Sevasadan
Pallikkunnu

Sevasram
Mele Chovva

Shanthi Ashram
Kundayithodu

Snehasadan
Arimanal

Thapovanam
Melattur

St. Thomas Ashram
Kuttikol

St. Joseph Ashram
Kooramkundu

Vimalagiri Ashram
Pattaram

bottom of page